Minder klachten over verzekeraars

Vooral bij de levensverzekeringen daalde het aantal klachten dat de verzekeraars rapporteerden sterk. Het waren er ruim de helft minder. Ook bij zorgverzekereingen en schadeverzekeringen waren er minder klachten, zo'n 10 procent minder. Het aantal klachten daalde over de gehele linie, behalve bij inkomensverzekeringen, daar namen de klachten toe.
Het vaakst wordt er geklaagd over het beheer van verzekeringen en de dienstverlening die verzekeraars in die fase bieden. Bij de schadeverzekeringen en zorgverzekeringen komen de meeste klachten binnen over de fase dat de schade wordt afgehandeld en uitgekeerd wordt. 
Verder blijkt dat verzekeraars klachten sneller afhandelen. In 2020 deden ze nog ongeveer 29 dagen over de afhandeling, nu is het gemiddelde iets meer dan 19 dagen. Het snelste worden de klachten over de reisverzekering afgehandeld, gemiddeld in 11 dagen.