Verkeerd energielabel bij 7 procent van de woningen

Uit de brief van Hugo de Jonge blijkt dat er bij 1 op de 6 woningen fouten (kritieke afwijkingen) worden gemaakt tijdens de opname van het energielabel. Bij 7 procent van de woningen leidt dat tot een verkeerd label. De minister kondigde aan het percentage verkeerde labelklasse terug te willen dringen naar 5 procent in 2023. Het foutpercentage moet teruggedrongen worden door aanvullende maatregelen zoals het scherper monitoren van energieadviseurs. Ook gaat de minister een onderzoek starten naar het functioneren van het systeem waarmee het energielabel wordt afgegeven. 
Vereniging Eigen Huis vindt dat het energielabel garant moet staan voor kwaliteit en betaalbaarheid. “Huiseigenaren mogen niet de dupe worden van fouten in een energielabel. In steeds meer situaties zijn huiseigenaren afhankelijk van het afgegeven energielabel. Bijvoorbeeld bij het financieren van verduurzamingsmaatregelen. Fouten bij het afgeven van het energielabel door energieadviseurs zijn niet geoorloofd omdat dit mogelijk grote financiële gevolgen heeft voor huiseigenaren.”